Solid-state photoelectrochemical hydrogen production (SPECHY) (avsluttet)

Dette prosjektet utforsker muligheten for en ny måte å bruke solenergi for å splitte vann, slik at man produserer hydrogen. Dette innebærer å bruke en halvlederelektrode på en faststoff-høytemperatur-protonledende elektrolytt, for å muliggjøre direkte dannelse av tørr hydrogen på katoden fra energien i sollyset. Det brukes konsentrert solkraft, slik at cellen varmes opp. Denne varmen brukes til å fordampe vann og skape en termisk gradient, og den termoelektriske kraften som oppstår gir ekstra drivkraft for protonene i den faste elektrolytten.

Les mer på prosjektets engelske nettside.

Publisert 29. jan. 2015 13:04 - Sist endret 23. mars 2015 14:28