Stack technology for ceramic proton conductors (StackPro)

Dette prosjektet utvikler stack-teknologi som er nødvendig for å lage elektrolysører og brenselceller; metalliske sammenkoblinger, forseglinger og innbygning som er kompatible med nye elektrolytter og elektroder. Dette vil ta hydrogenbrenselceller et steg nærmere kommersiell utnyttelse.

Les mer på prosjektets engelske nettside.

 

Publisert 29. jan. 2015 13:04 - Sist endret 29. jan. 2015 15:24

Kontakt

Prosjektleder

Truls Eivind Norby

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere