Thermoelectric oxides for high-temperature conversion of solar and waste heat to electrical energy (THERMEL) (avsluttet)

Dette prosjektet skal utviklerimelige og miljøvennlige thermoelektriske oksidermed egenskaper som er gunstige for bruk i termoelektrisk dannelse av elektrisitet fra konsentrert solvarme, i tillegg til overskuddsvarme fra brenselceller og forbrenningsmotorer i hydrogen-, hybrid- og vanlige kjøretøyer.Oksidene skal fungere ved høy temperatur i luft.

Les mer på prosjektets engelske nettside.

 

Publisert 29. jan. 2015 13:04 - Sist endret 23. mars 2015 14:28