Infrastruktur

SMN er deltagende i flere nasjonale infrastrukturprogram.

Nasjonal infrastruktur vil si, forskningsinfrastruktur som

  • Har bred nasjonal interesse
  • Legger opp til verdensledende forskning
  • Finnes et fåtalls plasser i Norge
  • Er tilgjengelig for forskningsmiljøer og næringer

 

Her er en oversikt over SMN sin nasjonale infrastruktur:

 

RECX - Norwegian Centre for X-ray Diffraction, Scattering and Imaging

RECX er et samarbeid om å danne en nasjonal plattform for avansert røntgenrelatert forskning. RECX har utstyr innenfor røntgentomografi, diffraksjon og spredning. Utstyret legger til rette for forskning innenfor en rekke fagområder, inkludert kjemi, fysikk, material- og nanoteknologi, farmasi og medisin.

Infrastrukturen er først og fremst rettet mot grunnforskning, men er også aktuell for næringsrettet- og - anvendt forskning.

RECX sin infrastruktur ligger i Kjemibygningen.

Kontakt: recx-contact@kjemi.uio.no

 

NORFAB - Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility

Formålet med NorFab-nettverket er å gi mikro- og nanoteknologiforskningen i Norge tilgang til renromlaboratorier. Se NorFabs nettside for mer informasjon (engelsk).

NorFab sin infrastruktur ligger i MiNaLab.

Kontakt: norfab-minalab@smn.uio.no

 

NORTEM The Norwegian Center for Transmission Electron Microscopy

NorTEM som nettverk skal gi tilgang til ekspertise og toppmoderne infrastruktur innenfor TEM.

NorTEM sin infrastruktur ligger hovedsakelig i Forskningsparken.

 

Publisert 13. mars 2014 13:56 - Sist endret 14. mars 2014 13:40