Studentorganisasjoner

Foton er en studentgruppe under Norsk Solenergiforening. Vi vil prøve å samle alle solenergistudenter slik at de kan se at miljøet er stort og slik at de kan utveksle erfaringer og kunnskap. Studenter som studerer solenergi finnes i flere grener av læring enn man skulle tro.

 

Proton arrangerer filmframvisninger, fester, ekskursjoner og annet faglig- og ikke-faglig-relaterte arrangementer. Alle er velkomne!

Gå til Kjemiforeningen Protons hjemmeside

MENAgeriet er foreningen for studentene ved Materialer, energi og nanoteknologi-programmene. De arrangerer både faglige og sosiale samlinger.

Gå til MENAgeriet sine hjemmesider