Studentorganisasjoner

Foton er en studentgruppe under Norsk Solenergiforening. Vi vil prøve å samle alle solenergistudenter slik at de kan se at miljøet er stort og slik at de kan utveksle erfaringer og kunnskap. Studenter som studerer solenergi finnes i flere grener av læring enn man skulle tro.