Studentdemokrati

Senter for materialvitenskap og nanoteknologi har ingen egne studenter, og har derfor heller ikke noe studentdemokrati. "Våre" studenter har mulighet til å engasjere seg gjennom fagutvalgene på Fysisk og Kjemisk instituttt, samt gjennom programrådet for Materialer, energi og nanoteknologi-programmet.

  • Programrådet for Materialer, energi og nanoteknologi-programmet
  • Fysisk fagutvalg
  • Kjemisk fagutvalg

 

Publisert 30. nov. 2010 11:33