2018

Sist endret 16. feb. 2018 15:53 av Elina Melteig
Sist endret 4. mai 2018 11:53 av Elina Melteig

The second annual prize will be awarded on June 12th 2018.

Sist endret 5. nov. 2018 13:53 av Elina Melteig

Forskere legger nå grunnlaget for fremtidens kvantedatamaskiner ved å skyte vekk atomer.  

Sist endret 11. nov. 2019 14:34 av Terje Lynnebakken

Styret ved Universitetet i Oslo har i dag tilsatt Vebjørn Bakken som direktør for UiOs tverrfaglige satsing til fremme av nye måter å bruke energi på for å redusere klima- og miljøproblemer, UiO:Energi.

Sist endret 21. mars 2018 12:24 av Ida Marie Bjørknes Gaarder

Fra 1. mars i år har SMN hatt en ny leder.

Sist endret 16. feb. 2018 15:54 av Elina Melteig

Professor Truls Norby og partnere har utviklet en ny elektrolyse-metode som kan brukes til flere lure ting, som å omdanne en blanding av metan og vanndamp til komprimert hydrogen og ren CO2-gass. Ren CO2 kan lagres i Nordsjøen og berge klimaet, mens hydrogenet kan brukes som drivstoff.

Sist endret 19. mars 2018 16:44 av Elina Melteig

9. mars la Forskningsrådet ut den siste oppdaterte beskjeden om tildelingene fra ENERGIX-programmet hvor SMN er med på hele 2 av 4 tildelinger for prosjekter i kategorien «Grensesprengende nye ideer eller metoder innenfor energiforskning».

Sist endret 16. feb. 2018 15:48 av Elina Melteig

Utviklingen innen solenergi går raskt, og hver dag etableres store og små anlegg som produserer elektrisitet direkte fra sola. Dette skjer over hele verden, og nå tar det også av i Brasil - et land med et enormt potensial når det gjelder produksjon og muligheter for effektiv utnyttelse av elektrisitet fra solceller.

Sist endret 19. mars 2018 11:18 av Elina Melteig
Sist endret 16. feb. 2018 15:47 av Elina Melteig
Sist endret 14. mars 2018 10:28 av Elina Melteig