Marianne Bathen blir tildelt H.M. Kongens Gullmedalje

Marianne Etzelmüller Bathen tok doktorgraden sin ved Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi (SMN) og blir tildelt H.M. Kongens Gullmedalje for arbeidet sitt.

Bilde av Marianne Bathen på avansert lab.

Marianne Bathen på lab

Foto: Yngve Vogt/Apollon

Doktorgraden hennes handlet om å kontrollere kvante-defekter i halvledermaterialer ved å bruke temperatur, elektriske felt og lokale variasjoner i materialet Arbeidet er en del av FUNDAMeNT-prosjektet.

Defekter er små feil i en krystallstruktur, som for eksempel et atom som er på feil sted. Disse defektene har mange spesielle egenskaper. For eksempel kan noen typer defekter gjøre at et materiale kan sende ut ett og ett foton (lysbølge) av gangen, eller at elektronene får en stabil spinntilstand. Det siste eksempelet er en egenskap som er svært viktig i for eksempel kvantedatamaskiner. 

Nå er Marianne Bathen ved ETH Zürich for å jobbe videre med arbeidet fra doktorgraden. Hun har vært i ansatt der siden januar og skal etter planen arbeide med en postdoc om defekter i halvledermaterialer der. 

Selv om forskningen på kvantedefekter er på et tidlig stadium, håper Marianne at defektene en dag kan brukes til for eksempel kvantekryptografi, svært sensitive nanoskala-sensorer eller kvantedatamaskiner. 

2. september i år vil hun motta prisen i Universitetets aula sammen med de andre som har fått den samme utmerkelsen. 

 

Mer om prisen og vinnerne på UiOs side om H. M. Kongens gullmedalje.

De som ønsker å lese mer kan se Doktorgraden hennes i DUO.

En populærvitenskapelig artikkel om emnet ligger på titan.uio.no.

 

 

 

 

 

Publisert 2. juli 2021 12:03 - Sist endret 2. juli 2021 12:03