English version of this page

Administrativ organisasjon ved senteret

Underenheter

Teamet består av administrative ressurser for hver av forksningsgruppene, vår EU-koordinator fra MN-fakultetet, samt vår økonomiansvarlig. Hovedmålet er å yte administrativ støtte til våre fremragende internasjonale forskere. Det gjør vi gjennom å:

  • bidra med administrativ støtte ved søknader til EU og Norges forskningsrådp
  • profesjonalisere prosjekthåndteringen
  • legge til rette for bedre utnyttelse og god drift av teknisk infrastruktur
  • være i forkant og bidra til å skape muligheter for samarbeid med industri og andre samarbeidspartnere

De administrative ressursene er organisert i Team SMN, som er ledet av kontorsjef Mari Alnes:

Kontakt

Besøksadresse
Sem Sælands vei 26
Kjemibygningen
0371 Oslo
Telefon:+47 22857398

Postadresse
Postboks 1126
Blindern
0318 OSLO

Publisert 18. nov. 2021 14:32 - Sist endret 6. sep. 2022 11:50