English version of this page

Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN)

Underenheter

Teamet består av administrative ressurser for hver av forksningsgruppene, vår EU-koordinator fra MN-fakultetet, samt vår økonomiansvarlig. Hovedmålet er å yte administrativ støtte til våre fremragende internasjonale forskere. Det gjør vi gjennom å

  • Bidra med administrativ støtte ved søknader til EU og NFR
  • Profesjonalisere prosjekthåndteringen
  • Legge til rette for bedre utnyttelse og god drift av teknisk infrastruktur
  • Være i forkant og bidra til å skape muligheter for samarbeid med industri og andre samarbeidspartnere

De administrative ressursene er organisert i Team SMN, som er ledet av kontorsjef Anne Margit Arntzen.


 

Kontakt

Postadresse Postboks 1126 Blindern 0318 OSLO Besøksadresse Sem Sælands vei 26 Kjemibygningen 0371 Oslo Telefon: +47 22857398