English version of this page

Senter for materialvitenskap og nanoteknologi

Underenheter

SMN blir ledet av senterleder Klaus Magnus Håland Johansen i samarbeid med ledergruppa som består av medlemmer fra de fem forskningsgruppene:

Helmer Fjellvåg (NAFUMA)

Andrej Kuznetsov (LENS/halvlederfysikk)

Stian Svelle (Katalyse)

Truls Norby (Elektrokjemi)

Anette Gunnæs (Strukturfysikk)

 

Administrasjonen (Team SMN) ledes av Mari Alnes

 

Kontakt

Postadresse Postboks 1126 Blindern, 0318 Oslo Besøksadresse Sem Sælands vei 26 Kjemibygningen 0371 Oslo Telefon: +47 22857398

Enhetskoder

Koststed 15300000 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 151700 Vortex, FS m.m.