English version of this page

Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN)

SMN blir ledet av senterleder Klaus Magnus Håland Johansen i samarbeid med ledergruppa som består av medlemmer fra de fire forskningsgruppene:

Helmer Fjellvåg (NAFUMA)

Bengt G. Svensson (LENS)

Stian Svelle (Katalyse/InGap)

Truls Norby (FERMiO)

 

Administrasjonen (Team SMN) ledes av Anne Margit Arntzen

 

Kontakt

Postadresse Postboks 1126 Blindern 0318 OSLO Besøksadresse Sem Sælands vei 26 Kjemibygningen 0371 OSLO Telefon: +47-22857398 Stedkode: 151700