English version of this page

Tilsette - Senter for materialvitenskap og nanoteknologi - Side 2

 

 

Lista inneheld 112 tilsette.
Namn Telefon E-post Emneord
Dyballa, Michael Martin +47-55856694 m.m.dyballa@smn.uio.no SMN
Emhjellen, Linn Katinka Stipendiat l.k.emhjellen@smn.uio.no SMN
Fiedler, Johannes Forsker johannes.fiedler@smn.uio.no
Firth, Daniel Postdoctoral Research Fellow daniel.firth@smn.uio.no Katalyse, SMN, Kjemi
Fjellvåg, Asbjørn Slagtern Stipendiat +47-22855562 a.s.fjellvag@smn.uio.no
Fjellvåg, Øystein +4795754508 (mob) +47 95754508 oystein.fjellvag@smn.uio.no In situ SR-XRD, Nøytrondiffraksjon, Nøytronspektroskopi
Fleischer, Christian Stipendiat 45275583 christian.fleischer@smn.uio.no Superkondensatorer, Defektkjemi, Kjemi, Elektrokjemi, Fotoelektrokjemi, 2D Materialer, SMN
Frøen, Emil Herman Vitenskapelig assistent emilhfr@ifi.uio.no
Galeckas, Augustinas Forsker +47-22852828 augustinas.galeckas@fys.uio.no
Glesne, Erik Stipendiat erikgle@student.matnat.uio.no
Glessi, Cristiano Stipendiat cristiano.glessi@smn.uio.no
Gogova-Petrova, Daniela Postdoktor +47-22852827 daniela.gogova-petrova@smn.uio.no
Gonano, Bruno Raymond Gino Postdoktor b.r.g.gonano@smn.uio.no
Grigorev, Aleksei Stipendiat aleksei.grigorev@smn.uio.no
Gutterød, Emil Sebastian Stipendiat e.s.gutterod@smn.uio.no metan til metanol, MOF, CO2 hydrogenerion, Kinetikk, Katalyse, heterogen katalyse, SMN, Kjemi
Hansen, Per-Anders Stensby Forsker +47-48245746 (mob) p.a.s.hansen@kjemi.uio.no SMN, Optikk, Solceller, Tynnfilm, Luminescens
Hasle, Ida Stipendiat +47-22840656 ida.hasle@smn.uio.no SMN
Hassani, Alireza alireza.hassani@smn.uio.no
Haug, Kristian Forsker kristian.haug@fys.uio.no
Hu, Yang Forsker +47-22840657 yang.hu@smn.uio.no
Iordanidou, Konstantina Postdoktor +47-46587884 +47-46587884 (mob) konstantina.iordanidou@smn.uio.no SMN
Ivashenko, Oleksii Forsker oleksii.ivashenko@smn.uio.no Nafuma, SMN, Kjemi
Johansen, Klaus Magnus Håland Seniorrådgiver +47-22840936 99578163 (mob) k.m.h.johansen@fys.uio.no ZnO, SMN, halvledere, materialvitenskap ...
Kalyva, Maria Evangelou m.e.kalyva@smn.uio.no
Karlsen, Kjetil Stipendiat kjetil.karlsen@mn.uio.no