Personar med emneord «HMS»

Namn Telefon E-post Emneord
Arntzen, Anne Margit Administrativ leder +47-22857398 +47-90176081 (mob) A.M.Arntzen@smn.uio.no SMN, TeamSMN, Personaladministrasjon, HMS, Økonomi, Strategi, Organisasjonsutvikling, Arbeidsmiljø, Budsjett, Forskningsadministrasjon
Lang, Eva Kathrin Senioringeniør +47 22855469 e.k.lang@smn.uio.no HMS, kjemi