Personar med emneord «SMN»

Namn Telefon E-post Emneord
Aarholt, Thomas Postdoktor thomas.aarholt@smn.uio.no SMN, EELS, ZIRLO, FUNDAMeNT
Arntzen, Anne Margit Administrativ leder +47-22857398 +47-90176081 (mob) A.M.Arntzen@smn.uio.no SMN, TeamSMN, Personaladministrasjon, HMS, Økonomi, Strategi, Organisasjonsutvikling, Arbeidsmiljø, Budsjett, Forskningsadministrasjon
Bathen, Marianne Etzelmüller Forsker m.e.bathen@fys.uio.no SMN
Bergum, Kristin Forsker +47 22840937 kristin.bergum@smn.uio.no SMN
Bjørheim, Tor Svendsen t.s.bjorheim@kjemi.uio.no SMN
Bonkerud, Julie julie.bonkerud@smn.uio.no SMN
Clark, Daniel daniel.clark@smn.uio.no SMN
Cordero-Lanzac, Tomás Forsker tomas.cordero-lanzac@smn.uio.no katalyse, SMN, kjemi
Dayaghi, Amir Masoud Forsker +47 22840657 a.m.dayaghi@smn.uio.no SMN
Dyballa, Michael Martin +47 55856694 m.m.dyballa@smn.uio.no SMN
Firth, Daniel Postdoctoral Research Fellow daniel.firth@smn.uio.no Katalyse, SMN, Kjemi
Fleischer, Christian 45275583 christian.fleischer@smn.uio.no SMN, Kjemi, 2D Materialer, Superkondensatorer, Fotoelektrokjemi, Elektrokjemi, Defektkjemi
Galeckas, Augustinas Forsker +47 22852828 augustinas.galeckas@fys.uio.no SMN, LENS
Getz, Michael Forsker +4797684224 (mob) michael.getz@smn.uio.no SMN, LENS
Gogova-Petrova, Daniela +47 22852827 daniela.gogova-petrova@smn.uio.no SMN, LENS
Grigorev, Aleksei Forsker aleksei.grigorev@fys.uio.no LENS, SMN
Haaber Junge, Nicolai Stipendiat 92151864 n.h.junge@smn.uio.no Katalyse, SMN, Kjemi
Hansen, Per-Anders Stensby Forsker +47 48245746 (mob) p.a.s.hansen@kjemi.uio.no SMN, Optikk, Solceller, Tynnfilm, Luminescens
Ivashenko, Oleksii Forsker oleksii.ivashenko@smn.uio.no Nafuma, SMN, Kjemi
Johansen, Klaus Magnus Håland Seniorrådgiver +47 22840936 +4799578163 (mob) k.m.h.johansen@fys.uio.no ZnO, SMN, halvledere, materialvitenskap ...
Karlsen, Kjetil Stipendiat kjetil.karlsen@mn.uio.no SMN, LENS
Karsthof, Robert Michael Postdoktor r.m.karsthof@smn.uio.no SMN, LENS
Kjeldby, Snorre Braathen Stipendiat s.b.kjeldby@smn.uio.no LENS, SMN
Kvande, Karoline Stipendiat karoline.kvande@smn.uio.no Heterogeneous catalysis, Testing, Spectroscopy, Characterization, Zeolites, SMN, Katalyse
Lang, Eva Kathrin Rådgiver +47 22854022 e.k.lang@smn.uio.no SMN, TeamSMN, Katalyse, kjemi
Langørgen, Amanda Stipendiat amandl@student.matnat.uio.no LENS, SMN
Liu, Xin Forsker xin.liu@smn.uio.no SMN
Ma, Quanbao +47 22840938 quanbao.ma@smn.uio.no SMN
Madathil, Reshma Stipendiat reshma.madathil@smn.uio.no SMN
Mahmood, Asif Forsker +47 22840657 asif.mahmood@smn.uio.no SMN
Mayandi, Jeyanthinath Postdoktor +47 92568990 jeyanthn@smn.uio.no SMN, LENS
Nygård, Kristin Hubred Førstekonsulent +47 22852879 k.h.nygard@smn.uio.no SMN, TeamSMN, LENS, NorFab
Pettersson, Karen Førstekonsulent +47 22854328 karen.pettersson@smn.uio.no Nafuma, Forskningsadministrasjon, SMN, TeamSMN
Prodinger, Sebastian Postdoktor sebastian.prodinger@smn.uio.no SMN, kjemi, Katalyse
Rahman, Jamil Ur Forsker j.u.rahman@smn.uio.no SMN, LENS
Ravindran, Ponniah Forsker 22 85 56 06 ravindran.ponniah@kjemi.uio.no Kjemi, Uorganisk materialkjemi, SMN
Redekop, Evgeniy Researcher +47 22855451 evgeniyr@smn.uio.no Catalysis, SMN, Chemistry, Energy
Rivas Gongora, David Postdoktor d.a.r.gongora@smn.uio.no LENS, SMN
Sannes, Dag Kristian Stipendiat +47-91717083 d.k.sannes@smn.uio.no kjemi, SMN, Katalyse
Solemsli, Bjørn Gading Stipendiat +47 48309596 b.g.solemsli@smn.uio.no Heterogeneous catalysis, Testing, Characterization, SMN, Katalyse, iCSI
Soltani, Nayereh Forsker nayereh.soltani@smn.uio.no SMN, LENS
Strandbakke, Ragnar Forsker +47 22840660 +4791177460 ragnar.strandbakke@kjemi.uio.no SMN
Sverdlilje, Katja Sofie Støren Stipendiat +47 22855605 9691 0909 k.s.s.sverdlilje@smn.uio.no SMN, Bioimpedance, Thin films, Solid State Ionics, Solid State Electrochemistry, Electric Impedance Spectroscopy
Vajeeston, Ponniah Forsker +47 22855613 +47 45270694 (mob) ponniah.vajeeston@smn.uio.no Uorganisk materialkjemi, Kjemi, SMN
Venkatachalapathy, Vishnukanthan Forsker +47 22852840 vishnukanthan.venkatachalapathy@smn.uio.no SMN
Weiser, Philip Michael Forsker +47 45373050 p.m.weiser@smn.uio.no SMN
Xu, Kaiqi Postdoktor 48671413 kaiqi.xu@smn.uio.no SMN, Electrochemistry, Catalysis
Zimmermann, Christian christian.zimmermann@fys.uio.no SMN
Øien-Ødegaard, Sigurd Forsker +47 22855451 90545313 sigurd.oien-odegaard@kjemi.uio.no SMN, KJM1101, Katalyse