Personar med emneord «Tynnfilmer»

Namn Telefon E-post Emneord
North, Erlend Tiberg Stipendiat +4748228517 e.t.north@smn.uio.no Materialvitenskap, Nanoteknologi, Kjemi, Batterier, Tynnfilmer