Personar med emneord «halvledere»

Namn Telefon E-post Emneord
Johansen, Klaus Magnus Håland Seniorrådgiver +47-22840936 +4799578163 (mob) k.m.h.johansen@fys.uio.no ZnO, SMN, halvledere, materialvitenskap ...
Kjeldstad, Torunn Forsker +4747669821 (mob) 47669821 torunn.kjeldstad@smn.uio.no halvledere, Atomic Layer Deposition, solceller, LENS, SMN