Kontakt

Bachelorprogrammene

  • Materialer, energi og nanoteknologi
  • Elektronikk og datateknologi
  • Fysikk, astronomi og meteorologi

Mastereksamen

Christine Una Sundtveten

e-post: studieinfo@fys.uio.no

Masterprogrammene

  • Materialer, energi og nanoteknologi
  • Fysikk

Ph.d.-programmet

  • Fysikk

Grete Stavik-Døvle

e-post: studieinfo@fys.uio.no

Bachelor- og masterprogrammet

  • Kjemi

Ph.d.-programmet

  • Kjemi

Tolli Vegge

Åpningstider:
Mandag-torsdag 12.30-15.00, fredag

e-post: studieinfo@kjemi.uio.no

Sommerstipend

Kontorsjef

Anne Margit Arntzen