Sommerstipend 2020 - frist utløpt

Hver sommer deles det ut sommerstipender til fremragende studenter, fortrinnsvis på bachelor-nivå. Studentene er i en av forskningsgruppene og gjennomfører et lite prosjekt i løpet av perioden.


Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) lyser med dette ut sommerstipend for studenter på bachelornivå. Oppgavene vil bestå av avgrensede forskningsoppgaver ved en av SMNs forskningsgrupper.

Hvert stipend er på 30000 kr for 6 uker. Dersom man ønsker en kortere tid, er dette mulig, og det gis da et mindre stipendbeløp.

Det forventes bakgrunn i kjemi og/eller fysikk, og studenter som planlegger å ta en mastergrad ved UiO/SMN vil ble prioritert.  Vi ønsker kandidater med  gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre.

Tema for oppgavene vil bli bestemt i samråd med SMN, men kan ikke være del av studentenes eventuelt planlagte masterarbeid. 

Søknaden må inneholde 

  • en kort motivasjon og faglige interesser, 
  • karakterutskrift for avlagte eksamener fra universitet/høyskole.

Søknaden sendes SMN ved Anne Margit Arntzen, a.m.arntzen @ smn.uio.no , merk mailen i emnefeltet med: Sommerstipend-2020

Søknadsfrist: onsdag 25. mars 2020.
 

Publisert 30. nov. 2010 11:02 - Sist endret 2. apr. 2020 21:19