Sommerstipend ved SMN sommeren 2019

Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) lyser med dette ut sommerstipend for studenter på bachelornivå. Oppgavene vil bestå av avgrensede forskningsoppgaver ved en av SMNs forskningsgrupper. Det forventes bakgrunn i kjemi og/eller fysikk, og studenter som planlegger å ta en mastergrad ved UiO/SMN vil ble prioritert.

Tema for oppgavene vil bli bestemt i samråd med SMN, men kan ikke være del av studentenes eventuelt planlagte masterarbeid. Stipendet er på 30 000 kroner for 6 uker - med mulighet for redusert stipend og stilling. Det deles vanligvis ut 5-6 sommerstipend ved SMN.

Søknaden må inneholde en kort motivasjon og faglige interesser, karakterutskrift for avlagte eksamener fra universitet/høyskole.

Søknaden sendes SMN ved Anne Margit Arntzen, a.m.arntzen @ smn.uio.no , merk mailen i emnefeltet med: Sommerstipend-2019

Søknadsfristen er onsdag 24. april 2019 (obs: rett etter påske).

Oppgi om du ønsker full stipendperiode. Studenter som ikke tidligere har mottatt sommerstipend ved SMN vil bli prioritert.

Publisert 11. mars 2015 15:22 - Sist endret 5. juni 2019 14:42