Hjelp

Fargeskriveren i kjemibygget finner du i kopirommet ved siden av sentrallageret. Den heter kj-farge.

IT-tjenestene i Forskningsparken og MiNaLab ivaretas av IT-hjelp på Fysisk institutt, ved David Wormald.

Trenger du hjelp med noe, er det mest effektive å ta kontakt på it-hjelp@fys.uio.no.

For dem som har kontor i Kjemibygningen utføres IT-hjelp av IT-avdelingen ved Kjemisk institutt.

Har du et IT-problem, så fyll ut skjemaet som er tilgjengelig via linken nedenfor: Skjemaet fungerer best med Internet explorer og Opera nettelesere. Firefox har problemer med å vise innholdet riktig.

IT-hjelp kan kontaktes pr epost: itsupport@kjemi.uio.no  

Vi har flere vanlige printere, scannere og kopimaskiner fordelt på to etasjer i Forskningsparken. Her finner du en oversikt over navn og tilkobling.