Printere, scannere og kopiering i Forskningsparken

Vi har flere vanlige printere, scannere og kopimaskiner fordelt på to etasjer i Forskningsparken. Her finner du en oversikt over navn og tilkobling.

Tilkobling til printerne

Du kobler deg til printerne ved å ...

Toner

Tonere til samtlige printere og kopimaskiner finner du på kontoret til Trine (22_141). Gi beskjed dersom du bytter toner, slik at vi har mulighet til å kjøpe inn nytt før det går tomt.

smn1 og smn2

Vanlige sort-hvitt, to-sidige printere. Smn1 står på plan 2, smn2 på plan3.

smn3

Tosidig fargeprinter på plan 2.

smn4

smn4 er en multifunksjonsmaskin. Det vil si at den er fax, scanner, kopimaskin og printer i ett. Fra denne kan du scanne direkte til et fellesområde. Derfra kan du hente filene til eget hjemmområde.

For å koble deg til fellesområdet velger du Scan to network folder, der velger du felles/kvant/scan/smn4 og trykker på start. Dersom du ønsker endringer i innstillinger som filtype, oppløsningsgrad, farger etc, må du justere dette ved å trykke More options før du trykker start.

For å hente opp filene fra egen maskin, kjør run og skriv inn felles/kvant/scan/smn4 og trykk enter. Husk at dersom du ikke fjerner fila herfra, så blir den liggende på fellesområdet.

Kopimaskin

smn4 er kopimaskinen på plan 2, på plan 3 er det en enklere kopimaskin.

Scanner

I tillegg til smn4, finnes det en scanner på kontor 22_135. Denne er primært til scanning av TEM-bilder, men kan også brukes til annen scanning.
 

Publisert 1. des. 2010 10:55