MN søker ny fadderkoordinator

Er du opptatt av at nye studenter skal få en god start på realfagsstudiene?MN trenger ny fadderkoordinator til Årsenheten i realfag.

http://www.mn.uio.no/livet-rundt-studiene/fadder/fadderkoordinator-arsenheten.html

Hvem søker vi?

 • Du er student ved MN-fakultetet, men det er ikke et krav at du har gått på årsenheten selv
 • Du arbeider selvstendig og effektivt
 • Du evner å engasjere andre studenter i arbeidet
 • Du har et godt nettverk på MN

Hovedansvar

 • Lage timeplan for studiestartsuka
 • Lage budjett og søke midler til studiestartsuka i august 2018
 • Bidra til å rekruttere faddere for nye studenter ved årsneheten i realfag
 • Være med å planlegge og holde fadderkurs for fadderne
 • Holde kontakt med studieadministrasjonen ved MN
 • Holde kontakt med MNs nettverk for fadderkoordinatorer og relevante fadderkoordinatorer ved instituttene
 • Logistikkarbeid under studiestartsuka
 • Etterarbeid (bl.a. evaluering av studiestartsuka)

Du vil ha hovedansvaret for oppgavene, men mye av dette arbeidet vil gjøres i samarbeid med faddersjef på MN-fakultetet, fadderkoordinatorene på instituttene og kontaktperson ved MN-fakultetet. Andre arbeidsoppgaver må også påregnes og avtales i samråd med kontaktpersonen ved studieadministrasjonen.

Fadderkoordinator på Årsenheten i realfag er et frivillig verv som honoreres med et gavekort på 3000 kroner. Beløpet dekker ikke full arbeidsbelastning, men er en påskjønnelse for frivillig arbeid.

Søknadsfrist: 20. februar 2018

Send søknad, kortfattet CV og relevante attester til Kristine Jøssang: kristine.jossang@mn.uio.no.

Spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med koordinator for Årsenheten i realfag: kristine.jossang@mn.uio.no

 

Publisert 8. feb. 2018 14:48 - Sist endret 8. feb. 2018 14:48