MN søker faddersjef

Vil du jobbe for at studiestarten på MN 2020 skal bli den aller beste? Har du vært fadder, og har idéer til arrangement og hvordan vi kan jobbe enda bedre sammen? Synes du organisasjonsarbeid er spennende, og liker å jobbe med mennesker? Da er du den vi ser etter!

Studenter og faddere i studiestartsuka

NB! Kort frist! Send søknad innen 20. oktober.

 

Når:
November 2019 til oktober 2020. Jobben er til tider svært intensiv, særlig i perioden rett før og under studiestart. Du  være tilgjengelig for jobbing i studiestarten i januar 2020, deler av sommeren 2020, og i uke 32, 33 og 34.
 

Lønn: Arbeidet er honorert som en 15 % stilling i lønnstrinn 40, tilsvarende 4.763 NOK i mnd brutto.
 

Oppgaver:

  • Lede, utvikle og fremme nettverket av fadderkoordinatorene på hvert institutt på MN-fakultetet
  • Være MNs kontaktperson i det sentrale UiO-faddersjefssekretariatet
  • Delta på seminaret for alle faddersjefer ved UiO
  • Planlegge og gjennomføre oppstartseminar for instituttfaddersjefer på fakultetet i februar
  • Videreutvikle og planlegge RealStart 2020
  • Bistå UiO med pakking og distribusjon av faddergoder, samt under arrangementer i studiestartsuka
  • Bidra til tematisk opplæring av faddersjefer på instituttene
  • Rekruttere faddere til årsenheten i realfag
  • Hjelpe internasjonal faddersjef med å planlegge fadderordning for de internasjonale studentene som kommer i januar
  • Skrive en evalueringsrapport 

Hvem er du?
Du studerer på MN og er opptatt av et bra studiemiljø
Du har vært fadder tidligere
Du er positiv og har pågangsmot
Du har organisasjonserfaring, og forstår studentfrivillig arbeid
Personlig egnethet blir vektlagt

Viktige egenskaper: Systematisk, selvstendig og interessert i å jobbe med mennesker. 

 

Hvordan søke?
Send en kortfattet søknad med CV til studiestartskoordinator ved MN Ingrid Sand på ingrid.sand@mn.uio.no innen søndag 20. oktober. Intervjuer vil bli holdt i uke 43. 

 

Kontaktperson for stillingen: Studiestartkoordinator ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Ingrid Sand.

Publisert 9. okt. 2019 13:43 - Sist endret 9. okt. 2019 13:43