Konkurrerer for UiO

For første gang deltar et studentlag fra UiO i en internasjonal konkurranse i syntetisk biologi. Studentene har brukt hele sommerferien på å jobbe med  prosjektet, som skal presenteres i Boston i november.

Studenter fra Universitetet i Oslo deltar i en stor internasjonal studentkonkurranse i syntetisk biologi - og får studiepoeng for det.

IGEM står for International Genetically Engineered Machine, og er en gigantisk konkurranse som har som mål å spre ideen om syntetisk biologi. Konkurransen startet opp på Massachusetts Institute of Technology (MIT) i 2003 og har vokst hvert eneste år siden.  Dette året deltar over 240 lag fra hele verden.
Universitetet i Oslo har opprettet et emne, MBV4910iGEM, for å gi studenter mulighet til å delta i konkurransen.

Gir studiepoeng

MBV4910iGEM er et masteremne på 10 studiepoeng som kan brukes som en del av graden din.  Den har oppstart i mars og varer frem til slutten av oktober.
Emnet er unikt fordi man konkurrerer om de ledige plassene ved å sende inn motivasjonsbrev og CV. Universitetet ønsker en motivert og mangfoldig sammensetning av laget.  Studenter fra ulike institutter oppfordres til å søke slik at laget er tverrfaglig. Selv om faget handler mye om molekylærbiologi er det behov for, og bruk for, studenter med kunnskaper fra andre fag.  Laget som deltar i år har tre studenter fra molekylærbiologi, en student fra fagfeltene biokjemi, nanoteknologi, farmasi og informatikk. Til sammen er det sju studenter.

Hvorfor ta dette emnet?

Som student får du mulighet til å leke med faget ditt og bli kjent med helt andre fagfelt. Du lærer å gjennomføre et prosjekt, og du får presentere resultatene. I tillegg er det lagt vekt på at lagene skal samarbeide. På denne måten får du mulighet til å snakke med studenter fra hele verden. Du får ikke bare kjennskap til andre fagfelter, men også internasjonal erfaring. Allerede på siste året på bachelor/første året på master kan du få et innblikk i hvordan forskning og formidling kan drives både lokalt og internasjonalt.  Dessuten får studentene mulighet til å reise til Giant Jamboree som er et stort arrangement med prisutdeling, der de får møte de andre lagene fra resten av verden. Årets Giant Jamboree er i Boston, USA.

 

Emneord: syntetisk biologi, iGem, Internasjonal studentkonkurranse
Publisert 12. aug. 2014 10:18