Nytt masteremne: Bærekraftige energisystemer

Har du lyst til å være med på et spennende undervisningsprosjekt på tvers av fagene? Er du interessert i hvordan framtidens energibehov kan løses?

Fagpersoner fra MN, Jus, HF og SV går til høsten sammen om et nytt
tverrfaglig masteremne, ENERGI4010: Bærekraftige energisystemer.
Emnet er åpent for studenter med bachelorgrad fra SV, MN, HF og
Jus.

Informasjon om hvordan du søker finner du på emnets nettside.

Informasjonsmøter:
For jusstudenter: 29. mai kl 12.00-12.45, Aud 14, Domus Bibliotheca
For studenter på HF/SV/MN: 5. juni kl. 12.00-12.45, Aud 5, Eilert Sundts hus

Ta kontakt med ditt studieprogram for bruk av emnet i en mastergrad.

 

 

 


 

 

 

Publisert 24. mai 2013 14:07 - Sist endret 3. juni 2013 11:14