Studier på Svalbard høsten 2018

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) tilbyr spennende studiemuligheter som er relevante for mange av MN-fakultetets studenter.

Som student på et relevant studieprogram kan du tilbringe fra noen uker til et helt semester på Svalbard. Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) har høsten 2018 et stort tilbud av emner på bachelor, master og PhD-nivå innen arktisk biologi, arktisk geologi, arktisk geofysikk og arktisk teknologi

Søknadsfristen for studier på UNIS høsten 2018 er 15. april 2018. Du søker via nettsiden til UNIS.

Ønsker du et bedre innblikk i hva som skjer på UNIS kan du besøke deres Facebookside. Har du spørsmål om studiene på Svalbard, besøk UNIS sin nettside eller kontakt studiekonsulent på UNIS: studadm@unis.no

Publisert 23. mars 2018 11:49 - Sist endret 23. mars 2018 11:49