Studier på Svalbard våren 2017

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) tilbyr spennende studiemuligheter som er relevante for mange av MN-fakultetets studenter.

Som student på et relevant studieprogram kan du tilbringe fra noen uker til et helt semester på Svalbard. Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) har et stort tilbud av emner på bachelor, master og PhD-nivå innen arktisk biologi, arktisk geologi, arktisk geofysikk og arktisk teknologi

Søknadsfristen for studier på UNIS våren 2017 er 15. oktober 2016. Du søker via nettsiden til UNIS.

Ønsker du et bedre innblikk i hva som skjer på UNIS kan du besøke deres Facebookside. Har du spørsmål om studiene på Svalbard, besøk UNIS sin nettside eller kontakt studiekonsulent på UNIS: studadm@unis.no

Publisert 5. okt. 2016 13:35