MN-fakultetet søker faddersjef

Er du en engasjert student som verdsetter et godt studiemiljø? Vi søker deg som vil bidra til at de nye studentene får den beste mulige starten på studiene, og som er stolt av studiemiljøet på MN.

Faddersjef for den norske fadderordningen og internasjonal faddersjef

Vi søker etter to personer til to stillinger. Vervene honoreres med 7.500,- utbetalt i februar og 7.500,- utbetalt i september. Det må påregnes noe frivillig arbeid.

Virketid er fra 01.12.2015 - 01.12.2016.

Du vil få god opplæring, og nåværende faddersjef vil bidra i opplæringen.

 

Faddersjef for den norske fadderordningen på MN

Faddersjefen for den norske fadderordningen skal være et bindeledd mellom faddersjefene på de enkelte studieprogrammene på MN-fakultetet, fakultetet og fadderstyret sentralt.

Oppgavene vil være:

 • Rekruttere faddere til årsenheten og lektorprogrammet
 • Holde møter med faddersjefene på de enkelte studieprogrammene, sørge for erfaringsutveksling på tvers av programmene
 • Koordinere arbeidet med sosiale arrangementer for hele MN (utvikle MN-dagen)
 • Være MN-fakultetet sin kontaktperson for den sentrale fadderordningen
 • Bistå den sentrale fadderordningen med pakking og distribusjon av faddergoder, samt arrangement i studiestartsuken
 • Delta på seminaret for alle UiO sine faddersjefer
 • Samarbeide med internasjonal faddersjef og arrangere den sosiale delen av studiestart for de internasjonale studentene (januar og august)

Internasjonal faddersjef ved MN

Den internasjonale faddersjefen er et nytt verv vi utlyser for 2016. Vi har behov for økt fokus på aktiviteter for nye internasjonale studenter, både med tanke på et godt mottak og på god integrering med de norske studentene. Faddersjefen for den internasjonale fadderordningen ved MN skal være bindeleddet mellom de som melder seg som internasjonale faddere og fakultetet.

Oppgavene vil være:

 • Rekruttere faddere til nye internasjonale studenter både i januar og august
 • Holde møte med fadderne og sørge for god informasjonsflyt
 • Delta på seminaret for alle UiO sine faddersjefer
 • Arrangere den sosiale delen av studiestart for de internasjonale studentene (januar og august)
 • Bidra til arbeidet med den norske fadderordningen der det trengs

Hvem søker vi?

 • Du studerer ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 • Du arbeider selvstendig og effektivt
 • Du evner å engasjere andre studenter i arbeidet
 • Du må være full av pågangsmot og gjerne kreativ i løsningene

Det er en fordel med erfaring fra studentfrivillig arbeid.

Slik søker du

Send en søknad med CV til ingrid.sand@mn.uio.no

Søknadsfrist: 19. november

Vi holder intervju i slutten av november.

Kontaktperson

Studiestartkoordinator ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Ingrid Sand.

 

Publisert 2. nov. 2015 14:02 - Sist endret 27. okt. 2017 13:10