Ledig stilling som gruppelærerassistent/forskningsassistent

Ønsker du en jobb ved siden av studiene der du får brukt din didaktiske og pedagogiske kompetanse i biologi, kjemi eller fysikk? Er du opptatt av god gruppeundervisning? Da har vi kanskje jobben for deg!

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

MN satser på skole, undervisning og utdanning. Vi er det eneste fakultetet ved UiO med egen Skolestrategi og med eget kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi (KURT). Vi vet at lektorstudentene i realfag er en nøkkel i arbeidet med å heve undervisningskvaliteten ved fakultetet.

Institutt for biovitenskap (to ledige stillinger), Kjemisk institutt (en ledig stilling) og Fysisk institutt (en ledig stilling) søker nå etter gruppelærerassistenter. Som gruppelærerassistent kan du få være med på å utvikle undervisningen på begynnerkursene ved instituttene og du vil få være med i et faglig felleskap der du får utvikle både din faglige og didaktiske kompetanse.

Gruppelærerassistent i biologiske fag:

Institutt for biovitenskap søker to lektorstudenter som i samarbeid kan være med å utvikle gruppeundervisningen på emnene BIOS1110 - Celle- og molekylærbiologi og BIOS1120 - Fysiologi. Du vil jobbe som gruppelærerassistent i samarbeid med ordinære gruppelærere, og med en mentor fra Skolelaboratoriet for biologi. Du vil jobbe i et team med fast møte hver uke. Jobben vil bestå av ulike oppgaver knyttet til gruppeundervisningen, som å bidra til å utvikle og ferdigstille undervisningsopplegg til bruk i gruppetimene, observasjon og veiledning av gruppelærere, spørreundersøkelser og å bidra til å forbedre gruppeundervisningen på andre måter. Du vil også jobbe med å utvikle tverrfaglige undervisningsopplegg mellom BIOS1120 - Fysiologi og FYS1001 (videreutvikling av dagens FYS1000 - Fysikk-basisfag for naturvitenskap og medisin). Vi ønsker et fokus på studentaktiv undervisning og trening av muntlige ferdigheter, så din kompetanse innen didaktikk og pedagogikk vil være veldig verdifull.

Det er et krav at du har gjennomført MBV1010 - Cellebiologi og genetikk, MBV1020 - Fysiologi og FYS1000 - Fysikk-basisfag for naturvitenskap og medisin, eller tilsvarende emner. 

Du vil være med på utviklingsarbeidet for undervisningen på emnene både høsten 2017 og våren 2018. Den totale rammen for arbeidet er ca. 200 timer. Lønn blir gitt i tråd med instituttets faste satser for studenter.

Gruppelærerassistent i kjemiske fag:

Kjemisk institutt søker en lektorstudent som kan bidra i undervisningen i KJM1101 - Generell kjemi høsten 2017. Du vil undervise i aktive læringsgrupper, der konseptforståelse og studentaktiv læring er i fokus. Dette er en ny undervisningsform for oss, og du vil bidra til å utvikle og ferdigstille opplegg til bruk i undervisningen. I tillegg kan det bli arbeidsoppgaver knyttet til didaktisk forskning på undervisningen i emnet, som observasjon av undervisere og studenter, og gjennomføring av spørreundersøkelser eller intervjuer. Du vil jobbe som gruppelærerassistent i samarbeid med andre undervisere, og med en mentor fra Skolelaboratoriet i kjemi. Det vil være regelmessige møter. 

Det er et krav at du har fullført KJM1100 - Generell kjemi eller tilsvarende emne.

Undervisningstiden er en dobbelttime i uken, samt forberedelse og etterarbeid. I tillegg kommer arbeid med undervisningsutvikling og innsamling og bearbeidelse av forskningsdata. Den totale rammen for arbeidet er cirka 100 timer. Lønn blir gitt i tråd med instituttets faste satser for studenter.

Gruppelærerassistent i fysikk fag:

Fysisk institutt søker en lektorstudent som kan være med og utvikle gruppeundervisningen på emnet FYS1120 – Elektromagnetisme. Du vil jobbe som gruppelærerassistent i samarbeid med ordinære gruppelærere, og med en mentor fra Skolelaboratoriet i fysikk. Du vil jobbe i et team med regelmessige møter. Jobben vil bestå av ulike oppgaver knyttet til gruppeundervisningen, som å bidra til å utvikle og ferdigstille undervisningsopplegg til bruk i gruppetimene, observasjon og veiledning av gruppelærere, spørreundersøkelser eller intervjuer, og å bidra til å forbedre gruppeundervisningen på andre måter. Vi ønsker et fokus på studentaktiv undervisning og trening av muntlige ferdigheter, så din kompetanse innen didaktikk og pedagogikk vil være veldig verdifull.

Det er et krav at du har gjennomført FYS1120 – Elektromagnetisme eller tilsvarende emne.

Du vil delta i en dobbel gruppetime i uken i høstsemesteret 2017, samt forberede timene i team og analysere data. Den totale rammen for arbeidet er ca. 140 timer. Litt over halvparten er knyttet til gruppeundervisningen og resten til jobben som fagdidaktisk forskningsassistent. Lønn blir gitt i tråd med instituttets faste satser for studenter.


Virker dette spennende?

Spørsmål og søknad til gruppelærerassistent innen biologi kan sendes til Kristin G. Tsigaridas: k.g.tsigaridas@ibv.uio.no 

Spørsmål og søknad til gruppelærerassistent innen kjemi kan sendes til Karoline Fægri: karoline.fagri@kjemi.uio.no 

Spørsmål og søknad til gruppelærerassistent innen fysikk kan sendes til Maria Vetleseter Bøe: m.v.boe@fys.uio.no 

 

Søknadsfrist 23. juni 2017

Publisert 9. juni 2017 11:31 - Sist endret 9. juni 2017 11:31