ForVei-rapporten

ForVei-prosjektet har utarbeidet en rapport (pdf) som tar for seg en beskrivelse av gjennomføringen av ForVei ved MN-fakultetet i 2011/2012.

I sitt andre semester ved UiO fikk 949 førsteårsstudenter ved MN-fakultetet tilbud om ForVei-samtale. Disse studieprogrammene deltok i prosjektet:

 • Biologi
 • Geofag: geologi, geofysikk og geografi
 • Farmasi
 • Fysikk, astronomi og meteorologi
 • Elektronikk og datateknologi
 • Lektorprogrammet, studieretningen Realfag
 • Informatikk:tekniske og naturvitenskapelige anvendelser
 • Informatikk:nanoelektronikk og robotikk
 • Informatikk: programmering og nettverk
 • Informatikk: design, bruk og interaksjon
 • Informatikk: språk og kommunikasjon
 • Kjemi
 • Matematikk, informatikk og teknologi
 • Materialer, energi og nanoteknologi
 • Matematikk og økonomi
 • Molekylærbiologi og biologisk kjemi

Sommeren 2012 ble det gjennomført en spørreundersøkelse. De som deltok var førsteårsstudenter som hadde vært på ForVei-samtale. Av de 300 som deltok på samtale var det 133 som besvarte spørreundersøkelsen.

I rapporten (pdf) presenteres resultater fra undersøkelsen og ForVeis teori- og metodegrunnlag.

Publisert 20. des. 2012 11:09 - Sist endret 3. juli 2015 09:57