UiO-kjemikeren som ble politiker

Kristin Vinje visste ikke hva hun ville bli. Hun endte med en doktorgrad i kjemi ved UiO og er nå stortingsrepresentant.

En doktorgrad i kjemi ved UiO har gitt Kristin Vinje en blomstrende karriere.

Som ungjente likte hun matematikk, fysikk og kjemi - og begynte derfor å studere disse fagene ved UiO.

-Det var ikke helt klart for meg hva jeg skulle jobbe med i framtida. Så jeg fulgte mine lyster og jeg angrer ikke. I første omgang tenkte jeg på å bli realfagslærer og skaffet meg derfor undervisningskompetanse i disse fagene, sier hun

Lab og teori

Men under studiene utkrystalliserte det seg for henne at kjemi var det faget som fascinerte mest.

-Jeg syntes balansen mellom praktisk laboratoriearbeid og teoretiske problemstillinger var spennende.

Da muligheten for å ta doktorgrad kom slo hun til. Doktorgradsforskningen handlet om petrokjemi og spesielt konvertering av naturgass.

Etter å ha jobbet som postdoc en periode ble det forskning i materialteknologi ved SINTEF. Underveis hadde hun også et forskeropphold i USA på Georgia Tech. Utenlandsopphold er noe hun anbefaler alle å få med seg. Det er læring for livet.

Siden bar jobbkarrieren mer og mer preg av administrasjon og ledelse - ved SINTEF, Simula og Nærings- og handelsdepartementet.

Forskning, ledelse, politikk

-Jeg ble veldig interessert i innovasjon, forskningspolitikk og –finansiering. Det var et stort skritt å gå over fra forskningen til byråkratiet, men veldig lærerikt og nyttig. Det var en fordel å ha den faglige ballasten jeg hadde, jeg kunne se litt over dokumentbunkene, sier hun.

Så var hun noen år innom som direktør i forskningsinstitusjonen Simula, før hun ble sugd inn i bypolitikken i Oslo. Medlem i Høyre hadde hun vært lenge. Fra 2009 ble politikken heltidsverv, da ble hun finansbyråd. I 2013 ble hun innvalgt på Stortinget og sitter nå i utdanningskomiteen.

Kan regne og tenke kritisk

Hele veien i karrieren mener hun at hun har hatt stor nytte av kjemibakgrunnen fra UiO – og ikke bare den faglige biten av det og erfaringen fra å jobbe innen forskning og utdanning.

 -Jeg kan regne, har lært kritisk tenkning og å stille gode spørsmål. Det er viktig også i politikken, sier hun.

UiO-studiene har også vært avgjørende for henne personlig. Hun traff ektemannen, Vetle Vinje, på lesesalen. Han er geofysiker.

Og eplet faller ikke langt fra stammen. To av sønnene studerer nå på UiO, på Matematikk Informatikk og Teknologi (MIT). Den tredje sønnen vurderer å velge det samme. Dattera skiller seg fra sine brødre, og har valgt eiendomsmegling på BI.

-Det er moro å følge med på barnas skolegang, og når det gjelder gutta kjenner jeg jo mange av foreleserne deres. Jeg er glad for at de har valgt realfag ved UiO. Jeg vet at de får de beste mulighetene.

-Alltid bruk for realister

-Har du noen råd til ungdom som ennå ikke har tatt sine studievalg?

-Først og fremst bør de finne ut hva de trives med og kan se for seg at de kan jobbe med i framtida. De bør ikke i for stor grad la seg styre av prognosene i jobbmarkedet, selv om de bør tenke seg nøye om før de velger noe veldig sært.

Realister mener hun det alltid er bruk for.

-De kan brukes til mye også i framtida. Det er mange gode jobber for realister også i usikre tider.

Emneord: karriere, kjemi, kjemiker, PhD, innovasjon, forsker Av Gunhild M. Haugnes
Publisert 27. feb. 2015 09:20 - Sist endret 11. juni 2015 14:02