Studieveiledning hos MN-studieinfo

Vi tilbyr veiledning om studier i realfag og teknologi og studiesituasjonen generelt. Det kan dreie seg om valg av studier, godkjenning av tidligere utdanning, sammensetning av grader, studier i utlandet, tilrettelegging m.m.

Er du student på et bachelor- eller masterprogram?

Dersom du er programstudent og trenger veiledning i forhold til det programmet du går på, ta kontakt med studieseksjonen ved det instituttet du tilhører.

Trenger du veileding utover ditt program, eller du vurderer å bytte program, kan du kontakte MN-studieinfo.

Trenger du veiledning om det faglige innholdet i et bestemt emne eller studieprogram?

Ta kontakt med det instituttet som har emnet eller studieprogrammet.

Er du usikker på hva du vil studere innen realfag?

Ta kontakt med MN-studieinfo.

Bestille time

For studieveiledning ved MN-studieinfo kan du bestille time ved å sende oss en e-post. Du får en privat samtale med studieveileder og vi bruker den tiden du trenger.

For å ha best utbytte av en veiledning bør du på forhånd sette deg inn i det som finnes av relevant skriftlig informasjon på våre nettsider. Universitetets serviceerklæring gir en oversikt av hva du kan forvente av informasjon og veiledningen som tilbys, samt hva UiO forventer av deg som student.

 

 

Publisert 11. jan. 2011 09:44 - Sist endret 2. juli 2021 11:22