Studieveiledning ved MN

MN-studieinfo kan du få veiledning om studier i realfag og teknologi, muligheter og valg, oppbygging av program og grader, innpassing av tidligere utdanning, utveksling til utlandet m.m.

Bestill studieveiledning med MN-studieinfo

Du får en samtale med veileder på 20 minutter i Zoom. På forhånd bør du sette deg inn i det som finnes av relevant skriftlig informasjon på våre nettsider. Vi har taushetsplikt, og forteller ikke videre noe du tar opp i samtalen med oss.

Dersom du er programstudent og har spørsmål til oppbygging eller gjennomføring av ditt studie, eller du har faglige spørsmål, anbefaler vi deg å kontakte studieseksjonen ved instituttet som har programmet. 

Slik bestiller du studieveiledning i TP

Bestill veiledning