Studieveiledning ved MN

MN-studieinfo tilbyr samtale om studier i realfag og teknologi, studiesituasjonen generelt, muligheter og valg, godkjenning av tidligere utdanning, sammensetning av grad, studier i utlandet, tilrettelegging m.m.

Bestill studieveiledning med MN-studieinfo

Du får en samtale med veileder på 30 minutter i Zoom. På forhånd bør du sette deg inn i det som finnes av relevant skriftlig informasjon på våre nettsider. Vi har taushetsplikt, og forteller ikke videre noe du tar opp i samtalen med oss.

Dersom du er programstudent og har spørsmål til oppbygging eller gjennomføring av ditt studie, eller du har faglige spørsmål anbefaler vi deg å kontakte studieseksjonen ved instituttet som har programmet. 

Veiledning for hvordan du bestiller veiledning i TP

Bestill veiledning