Studiekvalitetsrapporter

Ledelsen på alle nivåer har et særskilt ansvar for å foreta en årlig analyse og egenvurdering av studiekvaliteten. Evalueringene som gjøres inngår i det systematiske arbeide med å gjøre kvaliteten på studiene enda bedre. Rapportene fra disse evalueringene publiseres fra disse sidene. 

Rapporter fra periodisk evaluering av emner publiseres på emnets emneside.

Programmer utarbeider hvert år en rapport om programmets arbeid med studiekvalitet. Enkelte år utarbeider programmet en mer omfattende periodisk programevaluering. Begge disse programmrapportene publisers på programsiden til hvert enkelt studieprogram

Instituttene utarbeider hvert å en rapport om instituttets arbeid med studiekvalitet. Disse rapportene og tilsynssensorrapportene for hvert institutt kan du finne ved å følge instituttlenkene under:

Fakultetet rapporterer om fakultetets arbeid med studiekvalitet gjennom tertialrapporteringen.

Tidligere rapporter om fakultetets arbeid med studiekvalitet.

UiO gjennomfører en samlet analyse og vurdering av studiekvalitet og utarbeider en rapport til universitetsstyret om dette.

 

Publisert 21. feb. 2011 10:56 - Sist endret 3. jan. 2022 13:16