Studiekvalitetsrapporter fra Institutt for geofag

 

Tilsynssensorrapporter:
 

2008 vår:

GEL2140: Geofysikk og global tektonikk
GEL2150: Felt og metodekurs i geologi og geofysikk
GEO4850: Videregående strukturgeologi

2008 vår:

GEL2120: Sedimentologi, paleontologi og stratigrafi
GEO4720: General micropaleontology
GEO4740: Palaeozoology II

2008 vår:

GEF2500: Geofysisk fluidmekanikk
GEF2610: Fysisk oseanografi

2008 vår:

GEO4211: Petroleumssystemer
GEO4230: Bassengdannelse og sekvensstratigrafi
GEO4240: Seismic interpretation
GEO4250: Reservoir geology 
GEO4260: Reservoargeofysikk
GEO4270: Integrert bassenganalyse og prospektevaluering
GEO4280: Seismic signal processing
GEO4620: Seismiske bølger og seismologi
GEO4630: Geodynamikk
GEO9200: Basin analysis – principles and applications

2008 vår:

GEO2010: Overflatehydrologi
GEO4330: Advanced hydrological modelling
GEO4360: Field methods in hydrogeology
GEO5900/9900: Chemical processes in soil and ground water

2008 høst:

GEO1040: Grunnkurs i programmering for geofaglige problemstillinger
GEG2210: Datafangts – landmåling og digital fotogrametri
GEG2230: Romleg analyse av geografisk informasjon
GEG2240: Introduskjon til fjernanalyse
GEO4520: Avansert fjernanalyse og topografisk analyse
GEO4530: Geodesi og fotogrammetri

2008 høst:

GE03020/4020: Markvann og grunnvann
GE04310: Hydrologisk metode I
GE04320: Hydrologisk metode II - hydrologiske modeller

2008 høst:

GEG2130: Landformer i Norden
GEO4420: Glasiologi
GEO4440: Vannressursforvaltning

 

 

Publisert 22. feb. 2012 10:36 - Sist endret 22. feb. 2012 11:09