Studiekvalitetsrapporter fra Institutt for geofag

Rapportene fra de eksterne tilsynssensorene er tilgjengelig som PDF.

Se liste over emner og rapporter for vår og høst 2013 under.

Tilsynssensorrapporter:

 • GEO4240 - Seismisk tolkning
 • GEO4250 - Reservoargeologi
 • GEO4280/9280 - Seismisk signalbehandling

Se rapport

 

 • GEO4211 - Petroleumssystemer
 • GEO4230 - Bassengdannelse og sekvensstratigrafi
 • GEO4260/GEO9260 - Reservoargeofysikk
 • GEO4620/GEO9620 - Seismiske bølger og seismologi
 • GEO4630/GEO9630 - Geodynamikk

Se rapport

 

 • GEG2230 – Romlig analyse av geografisk informasjon
 • GEO2210 – Datafangst – landmåling, fjernanalyse og digital fotogrammetri
 • GEO-KJM1040 – Grunnkurs i programmering for problemstillinger i geofag og i kjemi
 • GEG2240 – Introduksjon til fjernanalyse

Se rapport

Publisert 16. okt. 2013 13:22 - Sist endret 15. mai 2014 12:23