Ingeniør eller bachelor fra HiOA?

Med fullført bachelorgrad fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) kan du ved disse studievalgene gå videre med en mastergrad ved Universitetet i Oslo (UiO).

 

HiOA - bachelorstudium (3 år)       UiO - masterstudium (2 år)
Ingeniørfagbioteknologi og kjemi

Kjemi

Nødvendig faglig bakgrunn:
Du må i tillegg til fullført og bestått bachelorgrad ha bestått emnet FYS1000 eller FYS-MEK1110 ved UiO.

 

Molekylær biovitenskap

Nødvendig faglig bakgrunn:
Du må i tillegg til fullført og bestått bachelorgrad ha 30 studiepoeng MBV-emner ved UiO, vanligvis emnene MBV2010, MBV3010 eller MBV3020 ved UiO, og ett emne avhengig av faglig ønsket retning i masterstudiet.

 

 Ingeniørfag – data

Informatics: programming and networks

Network and System Administration

 

 Bachelorstudium i informasjonsteknologi

Informatics: programming and networks

Network and System Administration

 

 Ingeniørfag – elektronikk og informasjonsteknologi, retning automatisering

Elektronikk og datateknologi, studieretning Kybernetikk

Nødvendig faglig bakgrunn:
Du bør ha tatt valgemnet Matematikk III-A ved HiOA.

 

Ingeniørfag – maskin Anvendt matematikk og mekanikk, studieretning Mekanikk

Nødvendig faglig bakgrunn:
Du må ha minst 35 studiepoeng matematikk fra bachelornivå inkludert noe feltteori og vektoranalyse.

I masterutdanningen vil du lære fra noen av landets fremste forskere, og du kan skrive masteroppgaven knyttet til et nasjonalt eller internasjonalt forskningsprosjekt. Oppgaven kan også gis i samarbeid med næringslivet.

Du må ha et karaktersnitt på C eller bedre på emnene som danner beregningsgrunnlaget for å kvalifisere til opptak. Se programmenes egne sider under "Hvordan søke på dette programmet?" for informasjon om dette. Søk gjennom Søknadsweb.

Masterprogrammene har opptak to ganger i året med søknadsfrist 15. april og 15. oktober unntatt Informatics: programming and networks og Network and System Administration som kun har opptak én gang i året med søknadsfrist 15. april.

 

Disse ordningene gjelder bare hvis du har fullført hele studieløpet ditt ved HiOA og har den nødvendige faglige bakgrunnen. Hvis du har deler av bachelorutdanningen din fra et annet lærested og ønsker å studere masterstudier ved UiO, kan du søke om å få dette godkjent (Søknadsweb).

Se også våre øvrige studieprogrammer.


 

Publisert 11. juni 2018 10:51 - Sist endret 4. mars 2020 11:33