Ekstra undervisningstilbud realfag og teknologi

Ekstra undervisningstilbud finnes i matematikk, informatikk og kjemi. Emnene gir ikke studiepoeng og dekker ikke spesielle opptakskrav, men de gir en oppfriskning eller støtte i undervisningen.

Matematikk

  • MAT0011 - "Oppfriskning i matematikk" er et frivillig ekstratilbud, i uke 32 (uka før semesterstart), til nye realfagsstudenter ved Universitetet i Oslo. Emnet repeterer relevante deler av R2-pensum.

Informatikk

Kjemi

 

Publisert 22. juni 2018 13:28 - Sist endret 14. mai 2019 11:38