Studiestart for bachelor og årsenheten

Velkommen til studiestart! 

Tre faddere på gresset utenfor Ole-Johan Dahls hus
Foto: Foto: Brian Cliff Olguin

Det blir programvise informasjonsmøter mandag 16. og tirsdag 17. august i Ole-Johan Dahls og Kristen Nygaards hus. 

På det obligatoriske velkomstmøtet får du viktig informasjon om studieprogrammet ditt, studiestarten og instituttet. Du får vite det viktigste om de første ukene som student. Du møter medstudentene dine, faglærere, studieadministrasjonen og faddergruppen din. Etter velkomstmøtet blir det felles lunsj med faddergruppene utendørs.

Hver enkelt får e-post om oppmøtetid og sted i starten av august. Vi arrangerer både fysiske og digitale velkomstmøter og det er obligatorisk å møte opp på en variant.

Hele uke 33 er studiestartsuke. Alle er påmeldt fadderordningen. 

Alle nye studenter som skal ta IN1000 – Introduksjon til objektorientert programmering anbefales å gå på forkurset i informatikk.

Det er viktig at du møter opp til velkomstmøtet enten fysisk eller digitalt, og gir beskjed ved forfall. 

Velkommen til studiestart ved Institutt for informatikk!

Publisert 24. juni 2021 17:41 - Sist endret 11. aug. 2021 18:51