MN infomøte om utveksling

Informasjonsmøte om utvekslings for alle MN studenter interessert i å finne ut mer om mulighetene på sitt program.

Reis ut i verden

Finn ut om hvordan du kan reise på utveskling som del av UiO graden din til mange spennende steder rundt i verden!"

Hvorfor reise på utveksling?

Faglig utvikling, profesjonell kompetanse, språkkunnskaper, kulturforståelse, tilpasningsdyktighet, opplevelser

Emneord: utveksling, reise
Publisert 11. aug. 2016 15:45