Utvekslingsseminar

Få fullt læringsutbytte av studieoppholdet ditt i utlandet! Etter fullført utvekslingsseminar vil du motta kursbevis i interkulturell kompetanse.

Kort om seminaret

Arbeidslivet ønsker i økende grad arbeidstakere med internasjonal erfaring og interkulturell kompetanse. Ny forskning viser imidlertid at studenter som reiser på utveksling ikke automatisk tilegner seg interkulturell kompetanse. Den interkulturelle kompetansen bygges først og fremst gjennom refleksjon og bevisstgjørelse av det man har opplevd under studieoppholdet sitt. Utvekslingsseminaret er utviklet for å sikre deg som student fullt læringsutbytte av utvekslingssoppholdet ditt, spesielt med tanke på interkulturell kompetanse - eller kulturforståelse som det også gjerne blir kalt.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført samtlige 3 deler av utvekslingsseminaret;

 • Har du økt kjennskap til og økt bevissthet om, din egen kulturelle identitet
 • Kan du utforske kulturelle verdier som gir grunnlag for å forstå kulturforskjeller
 • Kan du reflektere over hva du har lært av denne erfaringen og hvordan den har påvirket deg som person
 • Forstår du hvorfor interkulturell kompetanse er viktig for å lykkes profesjonelt
 • Vet du hvordan du kan nyttiggjøre deg den nye lærdommen for å lykkes i din profesjonelle yrkeskarriere - og i livet generelt.
 • Kan du håndtere dine fremtidige internasjonale erfaringer på en hensiktsmessig måte

Undervisning

Utvekslingsseminaret består av følgende 3 deler:

 • Del 1 - Før du reiser
 • Del 2 - Studieoppholdet ditt i utlandet
 • Del 3 - Hjemme igjen. Hva nå?

Del 1 og 3 finner sted på Blindern og varer 4 timer hver. I del 2 ber vi deg om å skrive ned noen av de erfaringene du gjør deg som handler om å bo i en annen kultur.

Hvem er seminaret for?

Alle studenter ved MN-fakultetet som drar på utveksling. Er du en av dem vil du motta e-post med informasjon om hvordan du registrerer deg ca. 1 eller 2 uker før seminaret starter.

Kursbevis i interkulturell kompetanse

Etter fullført samtlige 3 deler av utvekslingsseminaret får du et kursbevis i interkulturell kompetanse. Kursbeviset bekrefter hvor du har vært på utveksling og at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte fra studieoppholdet ditt i utlandet:

 • Økt kulturforståelse og praktisk tilnærming til kulturelle forskjeller
 • Internasjonal orientering og nettverk
 • Bedre språkferdigheter

 

 

Emneord: internasjonalisering, studier i utlandet, interkulturell kommunikasjon, interkulturell kompetanse, kulturforståelse
Publisert 8. mars 2018 19:33 - Sist endret 23. apr. 2019 14:21