Instrumentlaboratorium I-Lab

I-Lab avd. IBV sett fra Prestegårdsveien

Instrumentlaboratorium (I-Lab) så dagens lys i 2016 igjennom organisatorisk sammenslåing av de tre instrumentverkstedene på Kjemisk institutt, Fysisk institutt og Institutt for Biovitenskap. 

Universitetet har sett nytten av og egenutvikle nye måleinstrumenter for den eksperimentelle forskningen allerede fra 1875 da det første instrumentverkstedet ble opprettet på Fysisk institutt. I-Lab er i dag fordelt på to enheter, Kristine Bonnevies hus(IBV) og Fysikkbygningen(Fysikk), i påvente av innflytning i nye lokaler i Kjemibygningen. Det er i dag 11 faste ansatte på I-Lab og i tillegg har vi et opplæringsprogram slik at vi alltid har en lærling i finmekanikker faget hos oss. Det har vært en rivende utvikling på instrumentverkstedet fra tidlig begynnelse der papir, blyant og fil var viktige hjelpemidler, til nå som det meste blir konstruert og styrt fra PC. I-Lab har tradisjonelle sponbytene maskiner som frese og dreiemaskiner, 3D printer og pr.dd fire CNC maskiner og en bevilgning på tre nye som står på vent til innflytning i nye lokaler.

Våre arbeidsoppgaver er mange og har stor spennvidde. Det er implantater og måleutstyr til dyreforsøk(CIMPLA, FYCELL), undervannsutstyr(AQUA), måleutstyr som skal sitte på satellitter og raketter(ESA, JAXA, NASA), http://www.apollon.uio.no/artikler/2017/3_raketter.html https://www.youtube.com/watch?v=FwmMi_TVptM

konstruksjon/analyser og produksjon av instrumenter til ESS https://titan.uio.no/node/1441

Forbedringer og tilleggsutstyr til TAP maskinen http://www.mn.uio.no/kjemi/english/research/groups/catalysis/facilities/tap.html

og konstruksjon/ produksjon av deler til oppgraderingen av CERN detektoren ATLAS. https://titan.uio.no/node/2931

Vi bistår også med undervisningsmateriell og utfører service på vakuumpumper

Kontaktinformasjon

Hans Borg
Avdelingsleder I-Lab

Alle ansatte ved I-Lab

Telefon: 22 85 46 87

Adresse

Levering/besøksadresse:

Universitetet i Oslo
Fysisk institutt 
Sem Sælandsvei 24

Fysikkbygningen

0371 Oslo

Fakturaadresse:

Universitetet i Oslo
Regnskapsseksjonen
Sentralt fakturamottak
P.b. 1074 Blindern
0316 Oslo

Postadresse:

Universitetet i Oslo
Fysisk institutt
I-Lab
P.b. 1048 Blindern
0316 Oslo