Canvas-henvendelser for undervisere

Alle Canvas-spørsmål fra faglærere skal gå til studieinfo@[institutt].uio.no  (velg ditt institutt i lista under). Studieadministrasjonen ved de ulike instituttene tar henvendelsene videre til fakultetet ved behov.

Navn Telefon E-post

Matematisk institutt

 
Førstelinje: studieinfo 22855888 studieinfo@math.uio.no
Paul Aleksander Maugesten (superbruker) 22855907 paulamau@math.uio.no
Helena Båserud Mathisen (vara superbruker) 22855944 helenabm@math.uio.no
Farmasøytisk institutt  
Førstelinje: studieinfo   studieinfo@farmasi.uio.no

Øyunn Sofie Fencl (fungerende superbruker) Anders Wold (superbruker, i permisjon)

95735939

o.s.fencl@kjemi.uio.no
Nina Woldene (vara) 22857810 nina.woldene@farmasi.uio.no
Institutt for informatikk  
Førstelinje: studieinfo 22856344 studieinfo@ifi.uio.no
Kristin Bråten (superbruker) 22852956 kristinb@ifi.uio.no

Mari Saua Svalastog (SFE)

22840924 m.s.svalastog@sfe.uio.no

Anna Mathilde Elisabeth Jarbekk (SFE)

22852811 a.m.e.jarbekk@sfe.uio.no
Thomas Bertelsen (EVU)   thomber@ifi.uio.no
Kjemisk institutt  
Førstelinje: studieinfo   studieinfo@kjemi.uio.no
Lieu Thi Thuy Duong (superbruker) 22855447 l.t.t.duong@kjemi.uio.no
Thea Fossum Moen (vara) 22844226 t.f.moen@kjemi.uio.no
Fysisk institutt  
Førstelinje: studieinfo 22856428  studieinfo@fys.uio.no
Christian Thorn (superbruker) 22858475 christian.thorn@fys.uio.no
Christine Una Sundtveten (vara) 22854425 c.u.sundtveten@fys.uio.no
Institutt for biovitenskap  
Førstelinje: studieinfo 22855600  studieinfo@ibv.uio.no
Martine Myrsveen Pedersen (superbruker) 22857821

m.m.pedersen@ibv.uio.no

My Hanh Tu (vara) 22857348 m.h.tu@ibv.uio.no
Institutt for geofag  
Førstelinje: studieinfo  22857041 studieinfo@geo.uio.no
Karl Johan Ullavik Bakken (superbruker) 22856673 k.j.u.bakken@geo.uio.no
Marie Berstad (vara) 22857041 marie.berstad@geo.uio.no
Institutt for teoretisk astrofysikk  
Førstelinje: studieinfo   studieinfo@astro.uio.no
Brenda Apili Atubo (superbruker) 22851254 b.a.atubo@astro.uio.no
Morsal Saba (vara) 22856511 morsal.saba@astro.uio.no
Institutt for teknologisystemer  
Førstelinje: studieinfo 22842200 postmottak@its.uio.no
Ida Elisabeth Rydning (superbruker) 22842207 idaery@student.sv.uio.no
Kaja Mosserud-Haavardsholm  (vara) 22842207 kajaem@its.uio.no