Anbefalinger for bruk av Canvas, Vortex og Devilry i undervisningen ved MN-fakultetet

Under finner du en anbefaling for hvordan MN-fakultetet mener du bør bruke UiOs læringsplattform Canvas i undervisningen. Anbefalingen sier også noe om hvilken rolle innholdsprogrammet Vortex og innleveringsprogrammet Devilry får når UiO nå innfører ny læringsplattform


4 ulike varianter

Ved MN har vi grovt sett hatt 4 ulike varianter for hvordan vi har drevet emneundervisning på nett. Disse 4 variantene har brukt IT-systemene Vortex, Fronter og Devilry på ulik måte. Klikk under på varianten du har brukt, og les fakultetets anbefaling for hvordan du bruke disse systemene videre, nå som Canvas blir innført som læringsplattform (høsten 2018).

1. Vortex og Fronter  

I denne varianten ligger emnebeskrivelse, pensumlister og læringsutbyttebeskrivelser på emnesidene i "Vortex". Digitale hjelpeverktøy (quizer, obligatoriske innleveringer, presentasjoner etc.) ligger i Fronter (UiOs læringsplattform frem til høstsemesteret 2018). For variant 1 anbefaler MN-fakultetet at emneansvarlig fortsetter å bruke Vortex til emnebeskrivelser, pensumlister og læringsutbyttebeskrivelser og legger de digitale hjelpeverktøyene som tidligere lå i Fronter, inn i Canvas (fra høsten 2018). Se UiOs retningslinjer for hva som skal ligge i Vortex og hva som skal ligge i Canvas.  

2. Bare Vortex   

I denne varianten ligger emnebeskrivelse, pensumlister og læringsutbyttebeskrivelser på emnesidene i "Vortex". For denne varianten anbefaler MN-fakultetet at emneansvarlig fortsetter å legge emnebeskrivelse, pensumlister og læringsutbyttebeskrivelser på emnesidene. Dette er i tråd med UiOs retningslinjer for hva som skal ligge i Vortex og hva som skal ligge i Canvas

Det er ikke noe krav om å bruke Canvas ved MN-fakultetet. Emner som bare bruker Vortex, kan fortsette å gjøre det. Om du ønsker å bruke digitale hjelpeverktøy (f.eks. elektroniske quizer, diskusjons-verktøy etc.) anbefaler vi at du bruker Canvas fremfor tredjepartsprogram. Dette fordi vi ønsker at studentene skal møte færrest mulige IT-systemer  i de ulike emnene de tar. Canvas er dessuten systemet der all fagteknisk og pedagogisk utvikling vil skje fremover. Det er fullt mulig å bruke Canvas til å tilby studentene bare ett digitalt hjelpeverktøy ved siden av emnesidene, for eksempel en quiz eller en diskusjon. Du trenger ikke ta i bruk alle funksjonene i Canvas for å bruke læringsplattformen. Les veiledningen for hvordan du tilpasser Canvas til dine behov.  

3. Vortex og innleveringsprogrammet Devilry   

I denne varianten ligger emnebeskrivelse, pensumlister og læringsutbyttebeskrivelser på emnesidene i "Vortex". For denne varianten anbefaler MN-fakultetet at emneansvarlig fortsetter å legge emnebeskrivelse, pensumlister og læringsutbyttebeskrivelser på emnesidene. Dette er i tråd med UiOs retningslinjer for hva som skal ligge i Vortex og hva som skal ligge i Canvas

Denne varianten benytter innleveringsprogrammet "Devilry" for obligatoriske innleveringer. Vi anbefaler at emeansvarlig går over til å bruke læringsplattformen Canvas til sine obligatoriske innleveringer. Dette fordi vi ønsker at studentene skal møte færrest mulige IT-systemer  i de ulike emnene de tar. Canvas er dessuten systemet der all fagteknisk og pedagogisk utvikling vil skje fremover. Canvas brukes av hele UH-sektoren i Norge, og det er viktig at MN er med på å utvikle Canvas som læringsplattform.

Devilry har noen fagfunksjoner som innleverings-komponenten i Canvas ikke har. Det kan m.a.o. være aktuelt å fortsette med Devilry for faglærere som driver litt mer avansert utdanningsutvikling og som ønsker å eksperimentere med innleveringsformatet. Devilry er særlig egnet som innleveringsprogram for emner med svært mange studenter og rettere (særlig de store 1000-emnene på IFI). For de fleste av MN-fakultetets emner vil Canvas imidlertid dekke de faglig/tekniske behovene når det gjelder innleveringer.

Om emnet bruker digitale hjelpeverktøy (f. eks. elektroniske quizer) anbefaler vi at du bruker Canvas fremfor tredjepartsprogram.

For spørsmål om funksjonalitet i Devilry kontra Canvas, kontakt fakultetskoordinator for Canvas.

4. Vortex, Fronter og innleveringsprogrammet Devilry

I denne varianten ligger emnebeskrivelse, pensumlister og læringsutbyttebeskrivelser på emnesidene i "Vortex". Digitale hjelpeverktøy (quizer, podcast-lenker, presentasjoner etc.), ligger i Fronter (UiOs læringsplattform frem til høstsemesteret 2018). For variant 4 anbefaler MN-fakultetet at emneansvarlig fortsetter å bruke Vortex til emnebeskrivelser, pensumlister og læringsutbyttebeskrivelser og legger de digitale hjelpeverktøyene som tidligere lå i Fronter, inn i Canvas (fra høsten 2018). Se UiOs retningslinjer for hva som skal ligge i Vortex og hva som skal ligge i Canvas.  

Denne varianten benytter innleveringsprogrammet "Devilry" for obligatoriske innleveringer. Vi anbefaler at emeansvarlig går over til å bruke læringsplattformen Canvas til sine obligatoriske innleveringer. Dette fordi vi ønsker at studentene skal møte færrest mulige IT-systemer  i de ulike emnene de tar. Canvas er dessuten systemet der all fagteknisk og pedagogisk utvikling vil skje fremover. Canvas brukes av hele UH-sektoren i Norge, og det er viktig at MN er med på å utvikle Canvas som læringsplattform.

Devilry har noen fagfunksjoner som innleverings-komponenten i Canvas ikke har. Det kan m.a.o. være aktuelt å fortsette med Devilry for faglærere som driver litt mer avansert utdanningsutvikling og som ønsker å eksperimentere med innleveringsformatet. Devilry er særlig egnet som innleveringsprogram for emner med svært mange studenter og rettere (særlig de store 1000-emnene på IFI). For de fleste av MN-fakultetets emner vil Canvas imidlertid dekke de faglig/tekniske behovene når det gjelder innleveringer.

Om emnet bruker digitale hjelpeverktøy (f. eks. elektroniske quizer) anbefaler vi at du bruker Canvas fremfor tredjepartsprogram.

For spørsmål om funksjonalitet i Devilry kontra Canvas, kontakt fakultetskoordinator for Canvas.

Publisert 24. sep. 2018 13:26 - Sist endret 2. des. 2019 15:48