Digital forelesning

Slik lager du en heldigital forelesning uten behov for fysisk oppmøte. En heldigital forelesning kan enten være direktesendt eller kan legges ut i timeplanen forkant av forelesningstidspunktet.

Direktesendt digital forelesning

Direktesendt forelesning fra Canvas: 

Om emnet ditt ikke bruker Canvas:

Publisér Zoom-lenke i timeplanen

Lenke til Zoom-forelesning skal publiseres i timeplanen på semestersiden. Gjelder om du bruker Canvas eller ikke. Du kan velge om lenke til forelesningen skal være åpen eller lukket for emnestudenter.

Opptak av direktesendt digital forelesning

MN anbefaler i utgangspunktet ikke å gjøre opptak av en direktesendt digital forelesning (trykke "record" i Zoom eller ta opp med "Forelesningsopptak" eller annen løsning) fordi det er lett å få med studentenes stemme eller ansikt på opptaket.

Om du publiserer opptak med studentenes ansikt/stemme, er det viktig at du følger UiOs regelverk for strømming og opptak av digital undervisning. Regelverket sier at du må bruke UiOs standard Zoom-innstillinger og at du plikter å informere studentene dine på forhånd, etter gitte kriterier. Det er viktig at du leser detaljene om dette i lenken over

Forhåndsopptak av forelesning

På UiO-driftet laptop eller stasjonær UiO-PC:

På Mac eller privat laptop: 

Opptaksløsningen "Forelesningsopptak" fungerer ikke på Mac/privat laptop. For å lage en "screencast" (foreleserstemme og skjerm) på Mac i forkant av forelesningen, anbefaler vi følgende løsning:

Du kan også bruke opptaksfunksjonen i Zoom når du lager screencast av en forelesning i forkant av forelesningen, for eksempel om du har privat laptop.

NB: Om du bruker Mac sin innebygde løsning for skjermopptak, eller om du bruker Zoom, husk å publisere opptaket i emnets timeplan

Publisert 17. juni 2020 10:33 - Sist endret 7. mars 2022 08:28