Prosjektet «Digital Skilting»

«Digital Skilting» på MN og UiO, kan vi få til én gjennomført løsning vi alle kan bli glade i?

Personer

Primær prosjektpådriver: Terje Kvernes 
Koordinator hos USIT/Sentralt: Magnus Hovland
Kontakt innen AV/teknisk støtte: Knut Ottersen

Kontaktpunkt: pilot-digital-skilting@mn.uio.no

Krav til løsningen

Kravspesifikasjonen til løsningen.

Ekstern møtevirksomhet

Gruppen har utført en rekke møter med flere enheter på UiO. 

Innspill fra UH-sektoren

Hovland tok kontakt med UH-sektoren for å høre hva de bruker og hvordan de jobber på dette feltet, og innspillene deres er samlet her.