Årshjul

Årshulet viser viktige frister for studentIT og nøkkeldatoer for AV innen MatNat fakultet ved UiO.

 

 

Frist

Hva skal gjøres

Ansvar

                                                                                                                                                          Høstsemester
Uke 30 Verifisere VB + SL for undervisning i høstsemesteret drift@mn.uio.no
Uke 30 Verifsere opplegg for utlånslaptop sofiaab
Uke 34 Søknadsfrist Student-IT, intervjuer termvakter ila uka arnsteio, sofiaab
Uke 35 Ansette nye termvakter og skrive klar kontrakter arnsteio, sofiaab
Uke 37

Opplæring til de nye termvaktene, bibliotekskurs

sofiaab
Uke 38 Ferdigstillelse detaljbudsjett for neste år arnsteio
Uke 50 Sende ut nettskjema til foreleserne om ønsket programvare for vårsemsteret sofiaab
Uke 51 Innkjøp av pcer fra restbudsjett sofiaab
Uke 49 Oppslag om stillinger innen Student-IT etter jul sofiaab
Uke 51 Avtale kursdatoer med eksterne aktører (biblioteket, IFI, Houston, evt brann og sikkerhet, AV-koordinator) sofiaab
                                                                                                                                                                 Vårsemester
Uke 1 Verifisere VB + SL for undervisning vårsemesteret drift@mn
Uke 2 Søknadsfrist student-IT, intervjuer sent samme uke sofiaab
Uke 4 Skrive klar kontrakter sofiaab
Uke 5 Laptophjelpkurs for termvaktene sofiaab
Uke 5 Biblioteksurs Realfags bibl.
Uke 5 Houston kurs bofh brukeradministrasjonsverktøy, RT osv. Houston
Uke 14 Sende ut nettskjema til foreleserne om ønsket programvare for høstsemsteret sofiaab
Uke 18 Publisere liste over høstens programvareønsker sofiaab
Uke 22 Oppslag om stilinger innen Student-IT etter sommeren sofiaab
Uke 24 Storinnkjøp av årets pcer sofiaab
Uke 26 Rydde og klargjøre termvaktwiki og Vortex sofiaab
Uke 28 Gjøre ferdig installation av bestilt programvarene, re-installere maskinene sofiaab
Uke 28 Gjøre klar Abelstua for registeringshjelp sofiaab

 

Publisert 26. okt. 2015 12:15 - Sist endret 10. jan. 2018 15:07