DNV GL

DNV GL er et internasjonalt selskap innen kvalitetsikring og risikohåndtering. Siden 1864 har vårt formål vært å sikre liv, verdier og miljøet. Våre ansatte i mer enn 100 land bistår kundene våre med å forbedre sine virksomheter på en sikker og bærekraftig måte.

DNV GL er et internasjonalt selskap innen kvalitetsikring og risikohåndtering med hovedkontor i Norge. Siden 1864 har vårt formål vært å sikre liv, verdier og miljøet. Vi bistår våre kunder med å forbedre deres virksomhet på en sikker og bærekraftig måte.  Vi leverer klassifisering, sertifisering, teknisk risiko- og pålitelighetsanalyse sammen med programvare, datahåndtering og uavhengig ekspertrådgivning til maritim sektor, til olje- og gass-sektoren, og til energibedrifter. Med 80,000 bedriftskunder på tvers av alle industrisektorer er vi også verdensledende innen sertifisering av ledelsessystemer.  Ved å kombinere uavhengig teknisk, digital og operasjonell ekspertise med metoder for risikohåndtering, hjelper vi våre kunder med å ta bedre beslutninger og med å skape tillit mellom bedrifter og interessentene deres. Vi utvikler nye industristandarder og bedre innsikt for våre kunder og samfunnet generelt ved å investere tungt i forskning og utvikling. Med høyt utdannede ansatte i 100 land, jobber vi sammen med våre kunder om å gjøre verden sikrere, smartere og grønnere.

Emneord: Matematikk, Statistikk, Informatikk, Metrologi, Geologi, Fysikk, Elektronikk, Materialvitenskap, Kjemi
Publisert 16. okt. 2018 12:57 - Sist endret 16. okt. 2018 12:57