Forskerfabrikken

Forskerfabrikken er en sosial entreprenør med mål om å vekke barns interesse for realfag og bidra til at alle barn mestrer disse fagene.

Dette gjør vi gjennom å arrangere sommerskoler og fritidskurs i hele Norge. Hvert år har vi ca. 6000 barn på kurs og over 450 kursledere som jobber for oss.

Har du lyst til å bli kursleder for Forskerfabrikken? Ta deg en tur innom vår stand, få en smakebit av hva vi gjør på kurs og hør om dine mange jobbmuligheter hos oss.

VÅRT MÅL
• Å vekke barn og unges interesse for
real- og teknologifag og bidra til at alle
barn mestrer disse fagene


FORSKNING SOM EN HOBBY
• Vi gjør naturvitenskap og matematikk til
en hobby for barn i hele Norge
• Det gjør vi ved å arrangere kurs for barn
på kveldstid og i ferier

 

HISTORIEN BAK
• Forskerfabrikken ble etablert som en
sosial entreprenør i 2002
• I 2016 hadde vi nærmere 10 000 barn på
kurs i Norge fordelt over alle fylker
• 45% av kursdeltagerne er jenter
• Kurslederne er studenter i realfag eller
pedagogikk
• Hvert år jobber over 400 kursledere på
sommerskole og forskerkurs

Emneord: Matematikk, Statistikk, Informatikk, Astronomi, Metrologi, Geologi, Fysikk, Elektronikk, Materialvitenskap, Kjemi, Molekylærbiologi, Biologi, Farmasi, medisin, formidling, undervisning
Publisert 11. jan. 2018 21:28 - Sist endret 31. jan. 2019 10:24