IFE - Institutt for energiteknikk

IFE er et ledende forskningsmiljø innenfor energi, helse og industriutvikling. Vi søker svarene på de største utfordringene verden står overfor. Hvert prosjekt tar oss ett skritt videre mot ny forståelse, ny teknologi, nye løsninger og bedre effektivitet. Vi er 600 ansatte og er lokalisert på Kjeller og i Halden.

IFE er et ledende forskningsmiljø innenfor energi, helse og industriutvikling. Vi søker svarene på de største utfordringene verden står overfor. Hvert prosjekt tar oss ett skritt videre mot ny forståelse, ny teknologi, nye løsninger og bedre effektivitet. Vi er 600 ansatte og er lokalisert på Kjeller og i Halden.

IFE ble grunnlagt i 1948 for å være banebrytende på energiforskning. På den tiden var atomenergien nettopp oppdaget. Norge og IFE var en pioner på dette området, og våre atomreaktorer har vært arena for forskere fra hele verden. Men IFE har i dag utviklet seg til å være mye mer enn kunnskap om atomenergi.

IFE er i dag verdensledende i jakten på neste generasjon batteriteknologi. Vi bidrar til bedre og mer effektive løsninger på sol, vind og hydrogen. Vår forskning sørger for mer effektiv ressursutnyttelse og økt bærekraft i norsk olje- og gass-sektor.

Vi i IFE er teknologioptimister. Vi mener at teknologi er nøkkelen til en bedre og mer bærekraftig verden. Kunnskap hjelper oss frem mot å nå FNs bærekraftmål og kurerer sykdommer vi før ikke forsto. Energi løfter folk ut av fattigdom og energiforskning er nøkkelen til å løse verdens klimautfordringer.

Vi forsker for en bedre fremtid. Det handler om hvordan vi utnytter mulighetene og unngår fallgruvene i ny teknologi og hvordan vi får menneske, maskin og samfunn til å fungere sammen. Det har alltid vært kjernen i vårt arbeid – å bygge bro mellom forskning, utdanning og industrien.

Vi rekrutterer bredt fra ulike retninger innen realfag, teknologi, IT/programmering, farmasi og mer, både til faste og midlertidige stillinger. Vi tilbyr oppgavesamarbeid for masterstudenter, og vi tilbyr i samarbeid med universitetene doktorgradsstipendiatstillinger (phd-stillinger). Phd-stillinger kan lede til en videre forskerkarriere, eller til ulike stillinger i industri, næringsliv eller offentlige virksomheter.

Emneord: Matematikk, Informatikk, Geologi, Fysikk, Elektronikk, Materialvitenskap, Kjemi, Molekylærbiologi, Farmasi
Publisert 14. jan. 2019 15:57 - Sist endret 14. jan. 2019 15:57